Podujatia

Aktuálne

Minulé

22.11.2023 Úvod do práce s e-zdrojmi CVTI SR

2023

Február:
Online školenie: Databázové tituly relevantné pre verejné knižnice: ponuka e-zdrojov CVTI SR
Marec:
Webinár: Tvorivé dielne a inovatívne služby Mestskej knižnice v Prahe
Online školenie: Manuál práce s databázou ScienceDirect
Fablab školenia a workshopy v 4 partnerských knižniciach (micro:bit, 3D tlač, ozobot, mBot, vypaľovanie do dreva, AI)
Apríl:
Návštevy knižníc so zahraničným hosťom CVTI SR z USA
Fablab školenie a workshop v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach (micro:bit, 3D tlač, mBot)
Máj:
Odborná konferencia: Bibliosféry 2023
Jún:
Online školenie: Manuál práce s databázou SpringerLink a SpringerNature
Júl / august:
Umelá inteligencia pre knihovníkov jednoducho a prakticky (Krajská knižnica v Žiline, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Fablab CVTI SR v Bratislave)
September:
21.9.2023 Umelá inteligencia pre knihovníkov jednoducho a prakticky (Krajská knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove)
26.9.2023 Online školenie: Expertné vyhľadávanie


2022

Máj:
Odborná konferencia: Bibliosféry 2022
December:
Odborná konferencia: Zimné Bibliosféry 2022

V priebehu roka 2022 sa zrealizovalo 18 online školení zameraných na prácu s vybranými elektronickými informačnými zdrojmi (Wiley Online Library, EBSCOhost, ProQuest Central, Knovel, Emerald Insight, Taylor & Francis) a na expertné vyhľadávanie. Okrem práce s elektronickými informačnými zdrojmi sa v spolupráci so spoločnosťami Accenture, Orange a ESET zrealizovalo online školenie zamerané na digitálnu bezpečnosť.

V oblasti podpory digitálnej gramotnosti, kreativity, Industry 4.0 zručností a budovania Smartlabov sa zrealizovali podujatia v 13 knižniciach. Išlo o 5 intenzívnych školení zameraných najmä na základy 3D modelovania a hravého programovania s micro:bitom, Mbotom alebo Ozobotom, ktorých sa zúčastnilo 64 knihovníkov z 20 partnerských knižníc. Zvyšné návštevy partnerských knižníc predstavovala realizácia workshopov pre používateľov knižníc, najmä detí, ale aj seniorov, na ktorých si knihovníci zároveň osvojovali lektorský prístup kolegov z kreatívnej dielne Fablab CVTI SR.

2021

V priebehu roka 2022 sa zrealizovalo 5 intenzívnych dvojdňových školení venovaných programovaniu micro:bitov a 3D modelovaniu, ktorých sa zúčastnilo 49 knihovníkov z 19 partnerských knižníc. V ďalších 5 knižniciach sa zrealizovali workshopy pre ich používateľov.

V oblasti informačnej gramotnosti sa zorganizovali 4 prezenčné školenia k práci s elektronickými informačnými zdrojmi CVTI SR, ktorých zúčastnilo 49 knihovníkov z 20 knižníc. Realizovali sa tiež online školenia zamerané na úvod do práce s elektronickými informačnými zdrojmi CVTI SR a expertné vyhľadávanie, ktorých sa zúčastnilo 257 knihovníkov z 31 partnerských knižníc.