BIBLIOSFÉRY 2023
23.-24. máj

00Dní
00Hodín
00Minút
00Sekúnd

HLAVNÁ TÉMA

Knižnice pre Slovensko je už určitým synonymom pre transformáciu verejných knižníc na moderné inštitúcie 21. storočia. Inštitúcie, ktorú sa už pravidelne stretávajú na podujatí Bibliosféry, diskutujú o svojej budúcnosti, prezentujú a inšpirujú svojimi aktivitami. Hlavnou témou budú SmartLaby – kreatívne dielne verejných knižníc, v ktorých sa poskytujú nové služby pre verejnosť a podporuje sa ich digitálna gramotnosť a kreativita.

PROGRAM

Už tradične zhrnieme aktivity konzorcia KPS a načrtneme jeho budúcnosť. Dozviete sa o zaujímavých službách a kreatívnych dielňach vybraných knižníc v USA. Povieme si niečo o umelej inteligencii, výrobných technológiách vhodných pre SmartLab a iných zaujímavých témach. S prezentáciami vystúpia aj vybrané verejné knižnice a pripravené sú zaujímavé workshopy kreatívnej dielne Fablab, ako je novinka – rezbárstvo.

MIESTO KONANIA

23.5.2023 – Prednášková časť

Centrum vedecko-technických informácií SR, 2. poschodie, Lamačská cesta 8A, 840 05  Bratislava
Zástavka MHD: Patrónka, Možnosti parkovania v okolí


24.5.2023 – Praktická časť

Fablab Ilkovičova, Vedecký park UK, 1. poschodie, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava
Zástavka MHD: Botanická záhrada

Kontakt: +421 918 625 614

Fablab Radlinského, FCHPT STUBA2. poschodieRadlinského 9812 37 Bratislava
Zástavka MHD: Vysoká alebo Kollárovo námestie

Kontakt: +421 918 766 812

Presun medzi Fablabmi je možný električkou č. 9 (10 min.)

Copyright © 2023 Bibliosféry