Smartlab

SmartLab – kreatívne laboratórium v knižnici

Smartlab, makerspace, inteligentné laboratórium, kreatívne laboratórium či kreatívna dielňa. To sú názvy pre priestor, v ktorom sa podporuje kreativita a rozvoj tradičných i digitálnych zručností potrebných nielen pre život v období 4. priemyselnej revolúcie.

Kreatívne dielne s tradičnými i digitálnymi technológiami výroby, v ktorých sa realizujú aj vzdelávacie podujatia, sú dnes už bežnou súčasťou verejných knižníc v zahraničí. Kreatívna dielňa a knižnica majú niekoľko spoločných vlastností, ako je otvorenosť, komunitný aspekt či podpora vzdelávania širokej verejnosti. Budovanie kreatívnych dielní v knižniciach je preto prirodzený proces. Knižnice navyše môžu poskytovať nové, inovatívne služby, vzdelávať v nových aktuálnych oblastiach a v konečnom dôsledku získavať nových používateľov.

Vedecká knižnica CVTI SR a jej kreatívne dielne Fablab aktívne podporujú budovanie kreatívnych dielní vo verejných knižniciach po celom Slovensku. Realizujú školenia v knižniciach k základom 3D modelovania, programovania edukačných robotov a práci s výrobnými technológiami. Posúvajú knižniciam svoje know-how, poskytujú materiálnu podporu alebo ich zapájajú do projektov a spoluprác s tretími stranami.

Vybavenie Smartlabu knižnice je rôznorodé a závisí od priestorových podmienok či personálnych možností danej knižnice. Vybavenie je možné rozdeliť na výrobné technológie (3D tlačiareň, rezací ploter, sublimačná tlač, šijace a iné), edukačné pomôcky na podporu digitálnej gramotnosti (micro:bity, mBoty, Ozoboty a iné) a nástroje na podporu manuálnych zručnosti (náradie, rezbárske dláta, vypaľovačky do dreva a iné). Samozrejmosťou je aj adekvátne počítačové vybavenie, vďaka ktorému je možné realizovať aj ďalšie vzdelávacie aktivity, ktoré si nevyžadujú ďalšie technické pomôcky (mediálna gramotnosť, umelá inteligencia a iné).