Smartlab – inteligentné laboratórium

Kreatívna dielňa - ilustračné foto
Kreatívna dielňa – ilustračné foto

Smartlab, makerspace, inteligentné laboratórium, kreatívne laboratórium či kreatívna dielňa. To sú názvy pre priestor, v ktorom sa poskytujú nové služby digitálnych technológií výroby, podporuje kreativita a rozvíjajú tradičné i digitálne zručností potrebné nielen pre život v období 4. priemyselnej revolúcie.

Smartlab v knižnici

Kreatívne dielne s tradičnými i digitálnymi technológiami výroby, v ktorých sa realizujú aj vzdelávacie podujatia, sú dnes už bežnou súčasťou verejných knižníc v zahraničí. Kreatívna dielňa a knižnica majú niekoľko spoločných vlastností, ako je otvorenosť, komunitný aspekt, zdieľanie vecí či podpora vzdelávania širokej verejnosti. Budovanie kreatívnych dielní v knižniciach je preto prirodzený proces. Knižnice navyše môžu poskytovať nové, inovatívne služby, vzdelávať v nových aktuálnych oblastiach a v konečnom dôsledku získavať nových používateľov.

Budovanie Smartlabov

Vedecká knižnica CVTI SR už niekoľko rokov aktívne podporuje budovanie kreatívnych dielní v knižniciach konzorcia Knižnice pre Slovensko po celom Slovensku. Realizuje školenia v knižniciach k základom 3D modelovania, programovania edukačných robotov, práci s výrobnými technológiami či umelej inteligencii. Posúva knižniciam svoje know-how s prevádzkou kreatívnych dielní Fablab, poskytuje materiálnu podporu alebo ich zapája do projektov a spoluprác s tretími stranami.

50 Smartlabov na Slovensku v roku 2024

Vedecká knižnica CVTI SR v roku 2024 zriadi Smartlaby v 50 knižniciach po celom Slovensku vďaka opatreniu Podporovanie rozvoja inteligentných laboratórií v knižniciach. Opatrenia je realizované v rámci implementácie Akčného plánu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030. Cieľom opatrenia je vzbudzovať záujem záujem o STEAM oblasti (veda, technika, inžinierstvo, umenie a matematika) prostredníctvom zážitkového vzdelávania v knižniciach. Každá knižnica získa základe vybavenie inteligentného laboratória, ako je 3D tlačiareň, pyrografické perá, sublimačnú tlačiareň, termolis a iné. Knižnice budú mať k dispozícií aj inovatívne a hravé roboty a mikropočítače na realizáciu zážitkového vzdelávanie nielen pre deti a mládež, ale aj pre širokú verejnosť.

Viac informácií prinesieme čoskoro.