BIBLIOSFÉRY 2023

O podujatí

Bibliosféry sú tradičné knihovnícke podujatie, ktoré sa posledné roky zameriava najmä na partnerské verejné knižnice CVTI SR združené v konzorciu Knižnice pre Slovensko. Na podujatí sa hodnotia jednotlivé aktivity spolupráce CVTI SR a partnerských knižníc, predstavujú sa novinky a vízie do budúcnosti, prezentujú zaujímavé témy venované výzvam súčasnej digitálnej éry a realizujú sa zaujímavé workshopy.

Pre koho sú Bibliosféry určené?

Podujatie je určené najmä pracovníkom knižníc, zriaďovateľom knižníc, s aktívnym zapojením sa do diskusie a prednášok, na ktoré bude špeciálne vyhradený čas a priestor. Témy sú prispôsobené víziám konzorcia Knižnice pre Slovensko, majú záujem osloviť knihovnícku obec na Slovensku a predstaviť výzvy digitálnej doby, na ktoré či už chceme alebo nie, je potrebné sa pripraviť. Pretože budúcnosť patrí pripraveným.

O čom budú Bibliosféry 2023

V minulom roku sa knižnice konzorcia KPS aktívne zapájali do rôznych grantových výziev s podporou CVTI SR. Množstvo knižníc bolo úspešných a získalo financie na nákup techniky potrebnej pre poskytovanie nových inovatívnych služieb a hravú podporu digitálnej gramotnosti, kreativity či Industry 4.0 zručností. Hlavnou témou sú preto SmartLaby – kreatívne dielne vhodné pre verejné knižnice, ktoré neobsahujú iba digitálne či tradičné výrobné technológie, ale realizujú sa v nich aj vzdelávacie podujatia zamerané na základy programovania, 3D modelovania, podpory kreativity či manuálnych zručností.

Už tradične zhrnieme aktivity konzorcia KPS a načrtneme jeho budúcnosť. Dozvieme sa o zaujímavých službách a kreatívnych dielňach vybraných knižníc v USA. Povieme si niečo o umelej inteligencii, výrobných technológiách vhodných pre SmartLab a iných zaujímavých témach. S prezentáciami vystúpia aj vybrané verejné knižnice. Okrem teoretickej časti bude druhý deň podujatia čisto praktický – v oboch kreatívnych dielňach Fablab CVTI SR budú pre účastníkov pripravené exkurzie, konzultácie, školenia a workshopy.

Tento ročník budú pozvaní okrem knihovníkov a knižníc aj zástupcovia verejnej či súkromnej sféry, ktorým predstavíme nový pohľad na slovenské knižnice, ktoré majú obrovský potenciál plniť nezastupiteľnú rolu vzdelávacieho a kreatívneho centra v digitálnej ére a prebiehajúcej 4. priemyselnej revolúcii.

Ako bolo na minulých ročníkoch:

Bibliosféry 2022
Zimné Bibliosféry 2022

Copyright © 2023 Bibliosféry