PROGRAM

23.5.2023 (utorok)Prednášková časť v CVTI SR

9:00-10:00 Registrácia
10:00-12:00 1. BLOK
Otvorenie a úvod – (Zástupcovia CVTI SR, MK SR a MŠVVaŠ SR)
Odpočet aktivít konzorcia Knižnice pre Slovensko – Dávid Baranko (CVTI SR)
Digitalizácia fondov konzorcia Knižnice pre Slovensko a pripravované novinky – Dávid Baranko, Tomáš Fiala (CVTI SR)
Kreatívne dielne a trendy v knižniciach USA – Tomáš Fiala (CVTI SR)
Kreatívna dielňa v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene – Lenka Malovcová (KKĽŠ Zvolen)
Digitálne, manuálne zručnosti a AI v SmartLaboch knižníc – Eva Kalužáková (Fablab CVTI SR)
12:00-13:00 Obed
13:00-14:00 2. BLOK
Spolupráca CVTI SR a Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči – Norbert Végh (SKN Mateja Hrebendu v Levoči
Tvoríme budúcnosť. Od čitateľskej gramotnosti k digitálnym technológiám – Ingrid Meňky (Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre)
Makerspace v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou – Matúš Novotný, Marianna Majzlíková (Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou)
FaBLab v KUKu – Robin Szaffner, Štěpán Tóth (Knihovna Ústeckého kraje)
14:00-14:30 Prestávka na kávu a EXPO
Mobilné nahrávacie štúdio a astroklub (Knihovna Ústeckého kraje)
Otvorená veda – prezentácia EIZ CVTI SR, občianskej a otvorenej vedy
Veda na dosah
Alanata
14:30-16:00 3. BLOK
Digitálny komp@s – Digitálne Simplifikatórium – Radomír Kizek (Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove)
Výrobné technológie pre verejné knižnice – Dominika Tóthová (Fablab CVTI SR)
Videohry, vzdelávanie a knižnice – Anna Mária Brijaková (CVTI SR)
Okrúhly stôl – otázky a konzultácie k elektronickým informačným zdrojom CVTI SR – Michaela Mikušková, Jakub Fázik, Lucia Nižníková
Záver a diskusia

 

24.5.2023 (streda)Praktická časť vo Fablaboch CVTI SR

9:00-16:00 Edukačne orientovaný Fablab Ilkovičová
1. blok 9:00-12:00
Otvorená dielňa – možnosť vyskúšať si rezbárstvo, vypaľovanie do dreva, lupienkovú pílu, micro:bit LED pásik, micro:bit gitara, Mbot, Ozobot, vrátane konzultácií.
10:00 – Ako funguje kreatívne AI – workshop pre knihovníkov
11:00 – Inšpirácie pre únikové hry v SmartLabe knižnice.
2. blok 13:00-16:00
Otvorená dielňa – možnosť vyskúšať si rezbárstvo, vypaľovanie do dreva, lupienkovú pílu, micro:bit LED pásik, micro:bit gitara, Mbot, Ozobot, vrátane konzultácií.
14:00 – Ako funguje kreatívne AI – workshop pre knihovníkov
15:00 – Inšpirácie pre únikové hry v SmartLabe knižnice.
  Produkčne orientovaný Fablab Radlinského
1. blok 9:00-12:00
9:00 – Stretnutie pred vchodom na Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU
9:00-10:00 – Prehliadka priestorov a predstavenie výrobných technológií Fablabu
10:00-11:00 – Workshop 3D modelovanie pre začiatočníkov
2. blok 13:00-16:00
13:00 – Stretnutie pred vchodom na Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU
13:00-14:00 – Prehliadka priestorov a predstavenie výrobných technológií Fablabu
14:00-15:00 – Workshop 3D modelovanie pre začiatočníkov

Program v oboch Fablaboch bude prebiehať súbežne v rannom aj poobednom bloku..

Užitočné odkazy

Copyright © 2023 Bibliosféry