REGISTROVANÍ ÚČASTNÍCI

Slovenská národná knižnica
Knihovna Ústeckého kraje
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Kysucká knižnica v Čadci
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede
Alanata a.s.
Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Veľvyslanectvo USA na Slovensku
Záhorská knižnica
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Krajská knižnica v Žiline
Verejná knižnica Mikuláša Kováča
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
Slovenská národná galéria
Malokarpatská knižnica v Pezinku
Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota
Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíš
Ľubovnianska knižnica
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Moravská zemská knihovna v Brně
Knižnica Jána Henkela v Levoči
Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého
Trnavský samosprávny kraj
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
Staromestská knižnica
Podtatranská knižnica v Poprade
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Miestna knižnica Bratislava – Vrakuňa

Copyright © 2023 Bibliosféry