BIBLIOSFÉRY 2023
23.-24. máj

00Dní
00Hodín
00Minút
00Sekúnd

HLAVNÁ TÉMA

Knižnice pre Slovensko je už určitým synonymom pre transformáciu verejných knižníc na moderné inštitúcie 21. storočia. Inštitúcie, ktorú sa už pravidelne stretávajú na podujatí Bibliosféry, diskutujú o svojej budúcnosti, prezentujú a inšpirujú svojimi aktivitami. Hlavnou témou budú SmartLaby – kreatívne dielne verejných knižníc, v ktorých sa poskytujú nové služby pre verejnosť a podporuje sa ich digitálna gramotnosť a kreativita.

PROGRAM

Už tradične zhrnieme aktivity konzorcia KPS a načrtneme jeho budúcnosť. Dozviete sa o zaujímavých službách a kreatívnych dielňach vybraných knižníc v USA. Povieme si niečo o umelej inteligencii, výrobných technológiách vhodných pre SmartLab a iných zaujímavých témach. S prezentáciami vystúpia aj vybrané verejné knižnice a pripravené sú zaujímavé workshopy kreatívnej dielne Fablab, ako je novinka – rezbárstvo.

MIESTO KONANIA

Copyright © 2023 Bibliosféry