PROGRAM

23.5.2023 (utorok)

9:00-10:00 Registrácia
10:00-12:00 1. BLOK
Otvorenie a úvod – TBA
Odpočet aktivít konzorcia KPS – Dávid Baranko
Prednáška Fablabu
Kreatívne dielne a trendy v knižniciach USA – Tomáš Fiala
Videohry, vzdelávanie a knižnice – Anna Mária Brijaková
Výrobné technológie pre verejné knižnice – Dominika Tóthová
12:00-13:00 Obed
13:00-16:00 2. BLOK
TBA
 

24.5.2023 (streda)

Celý deň Edukačne orientovaný Fablab Ilkovičová – exkurzia, školenia, workshopy, vrátane novinky – základy rezbárstva.
  Produkčne orientovaný Fablab Radlinského – exkurzia a konzultácie k výrobným technológiám.

Copyright © 2023 Bibliosféry