Pre knižnice

Digitalizácia fondov verejných knižníc

Digitalizácia a komplexné spracovanie dokumentov

Sprevádzkovanie digitálnej knižnice

Archivácia a online sprístupnenie dokumentov

Kreatívna dielna SmartLab

Pomoc s budovaním a prevádzkou SmartLabu

Spolupráca s kreatívnymi dielňami Fablab CVTI SR

Zdieľanie
know-how

Materiálna pomoc

Vzdelávanie a služby

Realizácia odborných seminárov, workshopov a konferencií

Celoživotné vzdelávanie knihovníkov

Zabezpečenie
nových KIS

Iné aktivity

Informovanie o projektoch, grantoch a aktuálnych výzvach, vrátane konzultácií

Sprostredkovanie spoluprác s tretími stranami

Dodávanie publikácií CVTI SR
(ITLib, Quark, vedecko-popularizačné publikácie)

Podieľanie sa na iných aktivitách, ktoré sú vo verejnom záujme