BIBLIOSFÉRY 2022
17.-18. máj

Program 17.5.2022 (utorok)

11:00-12:00 Registrácia

od 12:00
Otvorenie – Jozef Dzivák (CVTI SR)
Odpočet, novinky a budúcnosť konzorcia KPS – Dávid Baranko (CVTI SR)
Technológie a humanita v knižniciach – Eva Kalužáková (CVTI SR)
Medicínske EIZ – Top Medical Collection a New England Journal of Medicine – David Horký (Accucoms)
Knižnično-informačný systém KOHA – Ľubomír Hribík (Tempest), Miroslava Grešková (CVTI SR)

13:45 -14:00  Prestávka

Podajme ruku vede alebo Občianska veda pre verejné knižnice – Zuzana Stožická (CVTI SR)
EODOPEN – Zuzana Randáková (CVTI SR)

15:00 Ukončenie prednáškovej časti.

EXPO, workshopy a diskusia – rola konzorcia KPS vo formovaní budúcnosti slovenského knihovníctva – od 15:00
Demo KOHA + konzultácie k migrácii z KIS3G/Dawinci – Miroslava Grešková (CVTI SR), Marián Hvolka (Slovenská chemická knižnica)
Putovný knižničný skener pre verejné knižnice – Branislav Jandorf (CVTI SR)
Exkurzia vo Fablabe Radlinského
Fablab Workshopy:
– výroba tričiek s vlastnou potlačou
– kreatívne s Mbotom
– 3D modelovanie a 3D tlač
EODOPEN Workshop: Knihovníkov sprievodca autorskými právami – Zuzana Randáková (CVTI SR), Tomáš Fiala (CVTI SR)

Plánované ukončenie prvého dňa do 18:00.

Program 18.5.2022 (streda)

7:30-8:30 Registrácia

od 8:30
Digitalizácia fondov knižníc konzorcia KPS – Dávid Baranko (CVTI SR), PhDr. Janka Bírová (Kysucká knižnica v Čadci), Mgr. Ladislav Dombi (Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede)
Konzorcium KPS a Krajská knižnica v Žiline – Marjena Babuljaková, Anna Berthotyová (Krajská knižnica v Žiline)
Digitálne technológie v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave – Jana Brliťová (Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave)
Digitálne v knižnici – Ivana Jakubčáková (Podtatranská knižnica v Poprade)

Ukončenie prednáškovej časti o 10:00

EXPO a workshopy – od 10:00
Demo KOHA + konzultácie k migrácii z KIS3G/Dawinci
Miroslava Grešková (CVTI SR), Marián Hvolka (Slovenská chemická knižnica)
Putovný knižničný skener pre verejné knižnice
Branislav Jandorf (CVTI SR)
Exkurzia vo Fablabe Radlinského
Fablab Workshopy:

– fyzika hravo
– výroba tričiek s vlastnou potlačou
– kreatívne s Mbotom
– 3D modelovanie a 3D tlač
EODOPEN Workshop: Knihovníkov sprievodca autorskými právami – Zuzana Randáková (CVTI SR), Tomáš Fiala (CVTI SR)

Copyright © 2022 Bibliosféry