Zoznam knižníc konzorcia

Knižnica
Web
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave www.kniznica-rv.sk 
Zemplínska knižnica v Trebišove www.kniznicatv.sk 
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede www.kniznicads.sk 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave www.kniznicatrnava.sk 
Krajská knižnica v Žiline  www.krajskakniznicazilina.sk
Podduklianska knižnica vo Svidníku www.podduklianskakniznica.sk
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou www.kniznicavranov.sk 
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne www.vkmr.sk 
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene www.kskls.sk 
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove www.kniznica-poh.sk 
Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni www.kniznicasl.sk 
Poddtatranská knižnica v Poprade www.kniznicapp.sk 
Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove www.gutgesel.sk 
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre www.krajskakniznicanitra.sk 
Liptovská knižnica GFB v Liptovskom Mikuláši www.kniznicagfb.sk 
Knižnica Jána Henkela v Levoči www.kniznicalevoca.sk 
Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici www.vkmk.sk 
Knižnica Jána Kollára v Kremnici www.kjkk.sk 
Hontiasnko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši www.hnk-vk.sk 
Novohradská knižnica v Lučenci www.nklc.sk 
Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote www.kmh.sk 
Záhorská knižnica v Senici www.zahorskakniznica.eu 
Kysucká knižnica v Čadci www.kniznica-cadca.sk 
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne oravskakniznica.sk 
Knižnica pre mládež mesta Košice www.kosicekmk.sk 
Galantská knižnica www.galantskakniznica.sk
Tekovská knižnica v Leviciach www.kniznicalevice.sk
Mestská knižnica Ružomberok www.kniznicark.sk 
Turčianska knižnica v Martine www.turcianskakniznica.sk
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi www.hnkpd.sk
Považská knižnica v P. Bystrici www.kniznicapb.sk
Miestna knižnica Dúbravka www.dubravka.sk
Staromestská knižnica www.starlib.sk
Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela www.library.umb.sk
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne www.komk.sk
Národný inštitút vzdelávania a mládeže www.nivam.sk
Spišské kultúrne centrum a knižnica www.skcak.sk
ZŠ s MŠ Slanec – školská knižnica www.skolaslanec.edupage.org
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach www.zkgz.sk
Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto www.kniznica.kysuckenovemesto.sk
Malokarpatská knižnica v Pezinku www.kniznicapezinok.sk
Miestna knižnica Vrakuňa www.vrakuna.sk/14949/miestna-kniznica
Mestská knižnica v Bratislave www.mestskakniznica.sk
Mestské kultúrne stredisko Senec www.msks-senec.sk
Mestské kultúrne stredisko Revúca msks.revuca.sk
Mestská knižnica Jána Johnanidesa v Šali kniznica.sala.sk
Mestské kultúrne centrum Malacky www.mckmalacky.sk
Mestská knižnica Dubnica nad Váhom www.kniznica.dubnica.eu
Tribečská knižnica v Topoľčanoch www.kniznicatopolcany.sk
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia www.kcmap.sk
Mestská knižnica mesta Piešťany www.kniznica.sk
Metské kultúrne centrum Žiar nad Hronom www.mskcentrum.sk
Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina www.kulturasnina.sk
Knižnica
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave
www.kniznica-rv.sk 
Zemplínska knižnica v Trebišove
www.kniznicatv.sk 
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede
www.kniznicads.sk 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
www.kniznicatrnava.sk 
Krajská knižnica v Žiline
www.krajskakniznicazilina.sk
Podduklianska knižnica vo Svidníku
www.podduklianskakniznica.sk
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
www.kniznicavranov.sk 
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
www.vkmr.sk 
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene
www.kskls.sk 
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove
www.kniznica-poh.sk 
Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni
www.kniznicasl.sk 
Poddtatranská knižnica v Poprade
www.kniznicapp.sk 
Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove
www.gutgesel.sk 
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
www.krajskakniznicanitra.sk 
Liptovská knižnica GFB v Liptovskom Mikuláši
www.kniznicagfb.sk 
Knižnica Jána Henkela v Levoči
www.kniznicalevoca.sk 
Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici
www.vkmk.sk 
Knižnica Jána Kollára v Kremnici
www.kjkk.sk 
Hontiasnko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši
www.hnk-vk.sk 
Novohradská knižnica v Lučenci
www.nklc.sk 
Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote
www.kmh.sk 
Záhorská knižnica v Senici
www.zahorskakniznica.eu 
Kysucká knižnica v Čadci
www.kniznica-cadca.sk 
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
oravskakniznica.sk 
Knižnica pre mládež mesta Košice
www.kosicekmk.sk 
Galantská knižnica
www.galantskakniznica.sk
Tekovská knižnica v Leviciach
www.kniznicalevice.sk
Mestská knižnica Ružomberok
www.kniznicark.sk 
Turčianska knižnica v Martine
www.turcianskakniznica.sk/
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
www.hnkpd.sk
Považská knižnica v P. Bystrici
www.kniznicapb.sk
Miestna knižnica Dúbravka
www.dubravka.sk
Staromestská knižnica
www.starlib.sk
Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela
www.library.umb.sk
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
komk.sk
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
www.nivam.sk
Spišské kultúrne centrum a knižnica
www.skcak.sk
ZŠ s MŠ Slanec – školská knižnica
www.skolaslanec.edupage.org
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
www.zkgz.sk
Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto
www.kniznica.kysuckenovemesto.sk
Malokarpatská knižnica v Pezinku
www.kniznicapezinok.sk
Miestna knižnica Vrakuňa
www.vrakuna.sk/14949/miestna-kniznica
Mestská knižnica v Bratislave
www.mestskakniznica.sk
Mestské kultúrne stredisko Senec
www.msks-senec.sk
Mestské kultúrne stredisko Revúca
msks.revuca.sk
Mestská knižnica Jána Johnanidesa v Šali
kniznica.sala.sk
Mestské kultúrne centrum Malacky
www.mckmalacky.sk
Mestská knižnica Dubnica nad Váhom
www.kniznica.dubnica.eu
Tribečská knižnica v Topoľčanoch
www.kniznicatopolcany.sk
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
www.kcmap.sk
Mestská knižnica mesta Piešťany
www.kniznica.sk
Metské kultúrne centrum Žiar nad Hronom
www.mskcentrum.sk
Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina
www.kulturasnina.sk

Mapa členov Konzorcia KPS