Aktivity knižníc

  • 3D modelovanie
  • Digitálna gramotnosť
  • Digitálne zručnosti
  • Kreativita
  • Manuálne zručnosti
  • Pre seniorov
  • Programovanie
  • Všetko

Jarné prázdniny s labkami

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Read More

Fuscilab

Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni
Read More

3D modelovanie – tvorivá dieľňa

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Read More

Projekt Zelená knižnica

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
Read More

Digitálne kurzy pre seniorov

Podtatranská knižnica v Poprade
Read More

Kreatívne laboratórium v knižnici

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene
Read More

Kreatívne dielne pre deti i dospelých

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene
Read More