ZIMNÉ BIBLIOSFÉRY 2022
11.-13. december

Registrovaní účastníci:

Verejná knižnica Mikuláša Kováča

Ľubovnianska knižnica

Podtatranská knižnica v Poprade

microform, s.r.o.

ALANATA

Centrum vedecko-technických informácií SR

Univerzitná knižnica UMB

Knižnica Jána Henkela v Levoči

Krajská knižnica v Žiline

Vihorlatská knižnica v Humennom

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

Zemplínska knižnica v Trebišove

Knižnica Ružinov

Galantská knižnica

SKN Levoča

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Okresná knižnica Dávida Gutgesela

Podduklianska knižnica vo Svidníku

Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Krajská knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíš

Staromestská knižnica

Copyright © 2022 Bibliosféry