ZIMNÉ BIBLIOSFÉRY 2022
11.-13. december

Program 11.12.2022 (nedeľa)

16:00-19:00 Okrúhly stôl – budúcnosť KPS

Program 12.12.2022 (pondelok)

9:00-10:00 Registrácia

10:00-12:00 1. blok
Otvorenie – Ján Kyselovič (generálny riaditeľ CVTI SR), Radoslav Ragač (generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR),
Odpočet aktivít konzorcia KPS – Dávid Baranko (CVTI SR)
Novinky v oblasti podpory kreativity a digitálnej gramotnosti – Eva Kalužáková (Fablab CVTI SR), Pavol Krajčík (Fablab CVTI SR)
EODOPEN – novinky a aktuality – Zuzana Randáková (CVTI SR)
Občianska veda pre knižnice – Zuzana Stožická (CVTI SR)
Digitálne vzdelávanie seniorov a žiadosti o grant – Anna Mária Brijaková (CVTI SR)
Novinky v (nielen) medicínskych e-zdrojoch CVTI SR – Michaela Mikušková (UK UMB)
Z generácie na generáciu … a späť. Vzdelávacie kurzy zamerané na informačnú gramotnosť seniorov a podporujúce medzigeneračný dialóg – Jaroslav Hanko (Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho V. Krtíš)
Digit@lni seniori v knižnici – Ivana Pavligová (Podtatranská knižnica v Poprade)

12:00-13:00 Obed

13:00-16:00 2. blok
Kreatívne workshopy:
Výroba stojana na mobil pomocou lupienkovej pílky.
Vypaľovanie do dreva
Digitálna gramotnosť workshop:
Programovanie LED pásika pomocou micro:bitu.
FabLab stánok – prezentácia digitálnych technológií vhodných pre knižnice, konzultácie ku kreatívnych a vzdelávacím workshopom
Okrúhly stôl – diskusia k poskytovaniu služieb lekárom
Otvorená veda stánok – prezentácia EIZ CVTI SR, občianskej a otvorenej vedy
Digitalizácia fondov KPS a virtuálne študovne – Jakub Fázik (CVTI SR)
Novinky, budúcnosť KPS a zahraničné spolupráce – Dávid Baranko (CVTI SR)
Diskusia a záver

Program 13.12.2022 (utorok)

7:30-8:30 Raňajky
8:30-11:00 Diskusia

Copyright © 2022 Bibliosféry