ZIMNÉ BIBLIOSFÉRY 2022
11.-13. december

Organizačný tím

Dávid Baranko (CVTI SR)
Jozef Dzivák (CVTI SR)
Zuzana Randáková (CVTI SR)

Kontakt:
V prípade poskytnutia podrobnejších informácií alebo otázok, kontaktujte náš organizačný tím prostredníctvom
e-mailu: kps@cvtisr.sk alebo telefonicky +421 918 888 691

Copyright © 2022 Bibliosféry