BIBLIOSFÉRY 2022
17.-18. máj

Registrácia

Registrácia uzavretá.

Zaregistrovaní účastníci:

Podtatranská knižnica v Poprade

Okresná knižnica Dávida Gutgesela

Záhorská knižnica Senica

Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede

Verejná knižnica Mikuláša Kováča

Tekovská knižnica v Leviciach

Knižnica Jána Kollára Kremnica

Knižnica Jána Henkela v Levoči

Turčianska knižnica v Martine

Galantská knižnica

Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota

Krajská knižnica v Žiline

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho

Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici

Staromestská knižnica

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra

Ľubovnianska knižnica

Tempest, a.s.

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou

Accucoms

Slovenská informatická knižnica

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne

Copyright © 2022 Bibliosféry