BIBLIOSFÉRY 2022
17.-18. máj

Miesto konania

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU – Slovenská chemická knižnica
Radlinského 9,
811 07 Bratislava


Hromadná doprava
Autobusy: č. 31, 39, 80, 94, 42, 47- zastávka Kollárovo nám.
                   č. 31, 39, 94- zastávka Nám. Slobody
Električky: č. 1,7,9- zastávka STU

Copyright © 2022 Bibliosféry